Äri automatiseerimine
© Photo by Yanapi Senaud on Unsplash

Äri automatiseerimine

Äri automatiseerimine on meie päevil mitte enam luksus, vaid hädavajadus. 

Negative’i programmeerijate armastusega loodud ja hoolikalt häälestatud CRM-süsteem võimaldab Teil vähendada kulusid, tõsta töötõhusust ja tulu ning kinnistada kliente.

Meie meeskond kasutab CRM süsteemi. Mis see on ja millega seda süüakse, räägime allpool.

CRM-ist (Customer Relationship Management) kirjutatakse alati, nagu oleks see hadronic collider, tegelikult on see aga lihtsalt ärihaldusprogramm. Tõsi küll, väga tark – nii tark, et aitab tulu 20-30% võrra suurendada, väljaminekuid vähendada ja klientide lojaalsust tõsta.

CRM-programmide üks põhifunktsioone on klientide ja tehingute arvestus. Kuid erinevalt Exсelist säilitatakse CRM-süsteemis andmeid mitte suurtes tabelites, vaid mugavatel kaartidel, kus kogu kliendiga suhtlemise ajalugu on esitatud kronoloogilises järjestuses – alates esimesest kõnest kuni lepingu sõlmimiseni. Siin saab ka telefonivestlusi kuulata, säilitada olulisi dokumente, automaatselt arveid väljastada, e-kirju kirjutada, endale meeldetuletusi jätta ja nii edasi. Süsteem oskab automaatselt osa teie tööst ära teha: vormistab šablooni järgi dokumente, seab müügijuhtidele tehingu igas etapis ülesanded, saadab klientidele lühisõnumeid, koostab kõigi ärinäitajate kohta online-režiimis ülevaatlikke aruandeid – tehingute summast võetud kõnede arvuni. Tõhus suhtlus ostjaga kinnistab klienti ning võimaldab kokkuvõttes müüa rohkem ja tihedamini.

Konsulteerimisettevõte Capterra küsitles 2015. aastal 500 ettevõtet ning selgus, et pärast CRM-i juurutamist kasvas nende kasum 25-35%. Paranesid ka muud näitajad.

Müügitase kasvas 29%, mis annab stabiilsuse

Müügijuhtide tulemuslikkus tõusis 37%, mis tähendab, et müügimahtu on võimalik suurendada töötajate arvu suurendamata

Klientide rahulolu suurenes 31% ja mida kõrgem on klientide lojaalsus, seda suurem on tšekk ja kordusmüükide maht

(Andmed on avaldatud vastavalt ettevõtte Capterra 2015. aasta küsitlusele)

Probleemid, mille süsteem lahendab:

 • Kas müügijuhid töötavad nagu heaks arvavad?

 • Tänu CRM-ile saab sisse viia ühtse tööstandardi, sorteerides teabe klientide ja tehingute kohta mugavatele kaaartidele. Isegi kui vastutavat töötajat ei ole kohal, saab teine töötaja pärast kliendi kaardiga tutvumist hõlpsasti tema kõnele vastata.

 • Kas müüke on keeruline analüüsida?

 • CRM väljastab kõigi süsteemi sisestatud äriprotsesside kohta ülevaatlikud aruanded ja diagrammid.

 • Kas tellimused lähevad kaduma?

 • CRM sorteerib veebilehel olevad tellimused ja jagab need müügijuhtide vahel. Programm jätab meelde tähtajad ja saadab juhtkonnale aruanded.

 • Kas kaadrivoolavus kajastub müükides?

 • CRM-i on koondatud kogu klientidega suhtlemise ajalugu: uus müügijuht saab ennast kohe asjadega kurssi viia.

 • Kas müügijuhid teevad haltuurat?

 • CRM annab iga töötaja kohta täieliku aruande. Ülevaatlikud graafikud ja diagrammid kujutavad, kui palju kõnesid, kohtumisi ja tehinguid on müügijuhil olnud.

 • Kas müügijuht võtab lahkudes kaasa kogu kliendibaasi?

 • Seadistage juurdepääs CRM-ile nii, et müügijuhid näeksid ainult oma kliente – tervele kliendibaasile on juurdepääs ainult teil.

Selleks, et teie töö mugavamaks muuta ning näitajaid ja tööviljakust tõsta, piisab kui tellite meilt just teie äriharule sobiva süsteemi väljaarendamise. Meie asjatundlik meeskond töötab välja nii standardseid lahendusi kui individuaaltellimusi (andmebaasiga automatiseerimine, riiklikud süsteemid). Kuna stuudio Negative kasutab ainulaadset koodi autogenereerimise süsteemi, kulub arendusele kordades vähem aega, mis võimaldab toote lõpphinda oluliselt vähendada.