Kodulehed
© Photo by Domenico Loia on Unsplash

Kodulehed

Negative meie lahendame teie ettevõtte ülesanded

Koduleht – see ei ole ainult ettevõtte visiitkaart ja üks peamisi imago osi, vaid ka tõhus tööriist uute klientide ligimeelitamiseks. Koduleht on ettevõtte nägu ja seepärast tuleb selle väljatöötamine usaldada asjatundjatele. «Võtmed kätte» kodulehe väljatöötamisel pakume müüva veebilehe funktsionaali loomise teenuste täispaketti. Stuudio Negative arvestab kodulehtede loomisel nii lõpptarbija kui ettevõtte kõigi nõudmiste, soovide ja vajadustega.

Isiklik lähenemine igale kliendile võimaldab meil luua kordumatu stiili. Pühendame kujundusele palju aega – hakkab ju sellest sõltuma projekti tõhusus. Meie meeskonna asjatundlikkus ja kogemused võimaldavad meil ellu viia kõik teie ideed ja fantaasiad.

Negative’i spetsialistidel on lisaks põhjalikele teadmistele ja mitmekülgsetele oskustele ka erinäoliste projektidega töötamise kogemus.

Kuidas me seda teeme?

Töödes sisaldub:

  • Projekti analüüs. Uurimine turuolukorda ning koostame loetelu eesmärkidest ja ülesannetest, mille saavutamisele ja lahendamisele peab projekt kaasa aitama.

  • Kujundus. Meie esmaülesanne on luua prototüüp, mis kajastab veebilehe struktuuri, selle menüüd ja igal lehel vajalikke plokke. Edasi kasvatab kujundaja sellele «skeletile» visuaalsed elemendid. Valmistame ette vähemalt kaks kontseptsiooni, mille seejärel kliendiga kooskõlastame.

  • Küljendus. Kodulehe loomine algab juba selles etapis. Graafilise maketi põhjal koostatakse HTML5/CSS3/JS kood. Selle ülesande täidab kogenud frontend-arendaja, kes näeb koodis varakult ette vajalike funktsioonide liitmise võimaluse.

  • Programmeerimine. Selles saab veebileht täisfunktsionaalseks. Tänu unikaalsele koodigenereerimise süsteemile oleme kärpinud arendusele kuluvat aega, mis ühtlasi kajastub ka veebilehe lõpphinnas.

  • Testimine. See on viimane ja kõige tähtsam etapp, mis võimaldab aegsasti avastada ja kõrvaldada kõik kriitilised vead. Kõikide testide edukal läbimisel teeme veebilehe internetis avalikuks või anname tellijale üle.

  • Sisuloome. «Võtmed kätte» kodulehe tulemuseks peab olema kasutusvalmis projekt. See tähendab, et selle leheküljed peavad juba olema täidetud aktuaalse infoga ettevõtte tegevusest ja selle toodete ja/või teenuste loetelu ja kirjeldusega. Selleks ülesandeks kaasatakse tekstikirjutajad, kes koostavad etteantud nõuetele vastavad reklaam- ja teabetekstid.

Teie täielik rahulolu on meile tähtis, seega oleme soovitustele ja parandustele avatud töö igas etapis.

Veebilehe loomine ei ole lihtne ülesanne. Loomeprotsessi mõjutavad ettevõtte tegevus, arenduse eesmärgid, auditoorium ja selle huvid. Negative'i meeskond teeb teile kodulehe olenemata selle keerukusest ja teie eesmärkidest.