Mobiilrakendused
© Photo by rawpixel.com on Unsplash

Mobiilrakendused

Negative meeskond tegeleb nii eraldiseisvate mobiilirakenduste kui veebiprojekti lisade väljatöötamisega. Analüüsime tellija nõudmisi, trende ja kujundust ning pakume välja iga juhtumi jaoks parima lahenduse.

Milleks vajate mobiilirakendust?

 • Äribaasi loomiseks
 • Projektide liikluse pealt raha teenimiseks
 • Auditooriumi kasvatamiseks
 • Klientide lojaalsuse suurendamiseks
 • Protsesside automatiseerimiseks

Rakenduste väljatöötamine Negative'i meeskonnaga toimub viies etapis:

 1. Projekteerimine, UX

Selles projekteerimise etapis:

 1. selgitame välja sihtauditooriumi ja määrame kindlaks, millise ülesande peab rakendus tarbija jaoks lahendama;

 2. analüüsime konkurentide rakendusi ja päevakohaseid suundi teid huvitavas piirkonnas;

 3. töötame välja rakenduse prototüübid, mis näitavad iga ekraani struktuuri ja funktsionaalseid iseärasusi.

Projekteerimise tulemuse vormistame projekti struktuuri ja ekraanide vastastikust seost näitava skeemina ja interaktiivsete prototüüpidena, mida saab seadmetest vaadata. Pärast prototüüpide kinnitamist tellijaga koostame tehnilise ülesande.

2. Liidese disainimine, UI

Disain – see on meie tugevus ja kirg. Jälgime pidevalt disainitööstuse arenguid ja tänapäevaseid suundi. Meie meeskond loob mugava ja lakoonilise liidese, mis rõõmustab kasutajate silma ja on kõigile mõistetav.

«Vähemalt poolt tehnoloogilistest toodetest hakatakse kasutama mitte ainult funktsionaalsuse, vaid stiili ja mulje pärast, mis nende kasutamisel tekib.»

- Julie Zhuo,
Facebooki disainidirektor

Töö disainiga on jaotatud kahte ossa:

 1. Kõigepealt töötame välja 2-3 rakenduse võtmeekraani, et näidata oma mõttekäike ja illustreerida teie nägemust sellest, milline peaks välja nägema teie toote visuaalne keel;

 1. Pärast nende arutelu ja maketi kinnitamist tellijaga viime töö liidesega lõpule.

Oluline etapp pärast projekti visuaali kinnitamist on makettide lõikamine liidese küljendamiseks. Meie kujundajatel on selles valdkonnas suured kogemused, nad tunnevad küljendamise iseärasusi ja seadmete käitumist, mis võimaldab neil viia selle etapi tööaeg miinimumini.

3. Arendus Androidile ja iOS-ile

Programmeerimisel nii iOSile, Androidile kui Windows 10le kasutatakse native programmeerimiskeeli Swift, Objective-C ja Java.

Meie ettevõtte jaoks on oluline tagada UI suurepärane töötamine, eriti animatsioonide ja kasutaja tegevustele reageerimise programmeerimise küsimustes.

Arenduse lõpetab testimisfaas vigade tuvastamiseks ja kindlustada töö stabiilsus populaarsetes seadmetes.

4. Back-endi arendus

Kui rakendusel on kliendi-serveri arhitektuur ja kui iOSe või Androidi kliendile tuleb lisaks välja töötada server, mis säilitab ja töötleb informatsiooni, siis me teeme seda. See, et kasutame koodi autogenereerimise süsteemi, lühendab maksimaalselt väljatöötluse aega.

5. Turunduspakend

Lõppetapis töötame tootele selle tõhusamaks edendamiseks välja pakendi:

 • kujutised AppStore, Google Play või Windows Store jaoks;

 • nimetuste ja võtmesõnade valimine, rakenduse ja uuenduste kirjelduste koostamine;

 • maandumisleht koos tugiteenuste osaga;

Kõik selle valmistab teie toote jaoks ette meie e-kaubanduse kogemustega disaineritest ja turundusasjatundjast koosnev meeskond.

Samuti on võimalik firmastiili väljatöötamine ja sotsiaalvõrgustike jaoks lehtede vormistamine.