Logo disainimine
© Photo by Pavel Fertikh on Unsplash

Logo disainimine

Logo on midagi palju enamat kui sõna, ikoon ja värv. Korralik logo jutustab teie ettevõtte loo: kes te olete, millega tegelete ja millele toetute. Logo loomine ei ole lihtne ülesanne – selle väljatöötamisel tuleb arvestada paljude nüanssidega.

Teie logo on see, kuidas inimesed teid tajuvad ja see, mis aitab teid konkurentidest eristada. Kuid samas hinnatakse teid siiski mitte teie logo kvaliteedi ja ägeduse, vaid teie toote või teenuse kvaliteedi põhjal. Seega ei ole need asjad vähetähtsad.

- Robert Jones

Negative meeskond läheneb ettevõtte logo loomisele väga loominguliselt. Siiski arvestavad meie spetsialistid firmamärgi loomisel terve rea teguritega:

 • ettevõtte tegevusala;

 • pakutavate teenuste ja kaupade tüüp;

 • sihtauditoorium;

 • konkureerivate ettevõtete logode analüüsimine, et selgitada välja nende nõrgad ja tugevad kohad;

 • tulevase märgi assotsiatiivne tajumine võimalike tarbijate poolt;

 • kuidas hakkab logo välja nägema mustvalgena.

Kui tellite logo stuudiolt Negative, on lõpptulemus kindlalt positiivne: parandusi ja täiendusi saab teha töö igas etapis.

Logode väljatöötamine toimub mitmes etapis:

 • kohtumine tellijaga: eesmärkide, eelistuste ja nägemuse arutelu;

 • valmistame mitu graafilist varianti, millest klient sobiva heaks kiidab;

 • valime logole sobiva kirja ja graafilise kujunduse;

 • loome mitu värvilahendust;

 • valmistame ette juhendi näidetega logo kasutamisest erineval taustal;

 • klient saab paketi kõigi vajalike dokumentidega erinevates formaatides, mis on valmis väljatrükiks või laadimiseks veebiruumi.

Samuti võib meie meeskond välja töötada ettevõtte firmastiili: visiitkaardid, brošüürid, kataloogid, flaierid ja muud materjalid.