Mis on Negative Space?
veeb. 5, 2018, 2 e.l.

Mis on Negative Space?

Mis siis ikkagi on Negative space?

Negatiivne ruum – see on kujutatud objekti ümbritsev ruum, lihtsamalt öeldes sisutühi ala.

Esimesena hakkas negatiivset ruumi ära kasutama ameerika disainikunstnik Charles Goslin. Tema loomingu peamine eripära oli oskus luua negatiivse ruumi abil mõtestatud tavatuid graafilisi elemente. Hulk disainereid ja kunstnikke ammutab tänase päevani tema töödest inspiratsiooni.

Negatiivne ruum võib olla iseseisev kompositsioonielement, konkureerida positiivse ruumiga või seda toetada. Harmoonilises disainis ei tohi see tähelepanu kõrvale juhtida kompositsiooni põhielemendist. Vaataja pilgu tabamiseks tuleb negatiivne ruum muuta aktiivseks.

Negatiivse ruumi abil on paljudel disaineritel õnnestunud luua meisterlikke logosid ja kujundeid. Ühe huvitavama näitena neist võib esile tõsta Ameerika Arhitektuurikeskuse logo.

«Negatiivse ruumi» võimalusi kasutades on saavutatav:

  1. kompositsiooni õhulisus ja kergus;

  2. tähelepanu kontsentreerimine kõige olulisemale;

  3. teksti vastuvõtu lihtsus;

  4. vaataja fookuse suunamine näiteks pealkirjalt illustratsioonidele ja illustratsioonidelt tekstile;

  5. tööle lisatähendamise andmine.

Negatiivset ruumi kasutab oma piltidel väga huvitavalt Iisraeli illustraator Noma Bar. Tema joonistused on lihtsad ja lakoonilised, kuid samas on neis ka osake irooniat ja teravmeelsust. Kunstnik on avaldanud illustratsiooniraamatu «Negatiivne ruum» («Negative Space»). Selle valiku on avaldanud väljaanded The Guardian ja New York Times Magazine.

 

Vaata ka...
16 aprill 2018
Hey-hey, negativers!
Genius , Django
3 aprill 2018
Boober Express
Negative , Genius , Boober
14 mai 2018
Our courses
Negative